Import License

Bộ Y Tế


Hàng hóa nhập khẩu
1Thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành, trừ thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
2Nguyên liệu làm thuốc là dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
3Nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
4Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành.
5Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã có giấy phép lưu hành.
6Thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
7Nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
8Thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
9Nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
10Chất chuẩn, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
11Thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
12Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm hoặc hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế.
13Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ Mục đích viện trợ.
14Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho Mục đích chữa bệnh cá nhân.
15Hóa chất, chế phẩm nhập khẩu để nghiên cứu.
16Chế phẩm nhập khẩu phục vụ Mục đích viện trợ; sử dụng cho Mục đích đặc thù khác (là quà biếu, cho, tặng hoặc trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu).
17Mỹ phẩm.
This site is registered on wpml.org as a development site.