Import License

Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch


Hàng hóa nhập khẩu
1Tác phẩm điện ảnh, tác phẩm nghệ thuật biểu diễn và sản phẩm nghe nhìn khác, được ghi trên mọi chất liệu.
2Tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh.
3Máy, thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt Chương trình trò chơi điện tử; máy, thiết bị trò chơi điện tử có cài đặt Chương trình trò chơi điện từ có thưởng và bàn, thiết bị trò chơi chuyên dùng casino.
4Đồ chơi trẻ em.
This site is registered on wpml.org as a development site.